De uitvaart

De ingesteldheid waarmee wij ons beroep uitoefenen, valt samen te vatten in één zinnetje: “Persoonlijke uitvaartverzorging op mensenmaat“.

Voorafregeling

Steeds meer mensen nemen maatregelen om vooraf zelf hun uitvaart te regelen en willen bij leven bepaalde zaken met betrekking tot hun uitvaart vastleggen in een wilsbeschikking.

Indien u een uitvaart vooraf wil regelen, kan u een afspraak maken met ons. Uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en in detail vastgelegd. Het is steeds mogelijk om deze voorafregeling te wijzigen naargelang uw wensen.

  • Vooraffinanciering mogelijk
  • Duidelijke financiële regeling
  • Kies zelf wie u uitvaart verzorgt
  • Aanbevolen verzekeringsmaatschappij: Corona Direct
  • Kies zelf voor crematie of begraving
  • Uw wens wordt altijd gerespecteerd

Uitvaart met een persoonlijke aanpak op mensenmaat

Het overbrengen van de overledene, de opbaring in ons funerarium, de bespreking, de organisatie en de begeleiding van de uitvaart,… tot en met de eigenlijke kisting van het lichaam: werkelijk alles wordt door ons persoonlijk uitgevoerd, en wordt nimmer gedelegeerd, noch overgelaten aan externe diensten, enkel zo kunnen we blijvend waken over het vlekkeloze verloop van elke uitvaartplechtigheid.

  • Nauwgezette en persoonlijke uitvoering van de uitvaart
  • Geen routineuze aanpak
  • Begroeting van overledene in ons funerarium met persoonlijke begeleiding. Ook op zondag en feestdagen.

We zijn dan ook te allen tijde 24/24 uur, 7 dagen op 7, telefonisch bereikbaar.

Tel. 050/ 71 78 79

Hartelijke en
gemoedelijke nazorg

Wij trachten dan ook in de eerste plaats om een warm en hartelijk, ja zelfs gemoedelijk contact te hebben met de nabestaanden. Dus niet de koele begrafenisondernemer met sombere blik en donker pak, waar sommigen wel eens voor vrezen.

Wij hebben niet louter oog voor het strikt zakelijke, maar willen u bovenal een helpende hand en een luisterend oor bieden. Aan iemand je verhaal kwijt kunnen kan bijzonder helend en opluchtend werken, en ook daar trekken we dus graag tijd voor uit.

Want enkel door te luisteren kunnen we, zoals eerder reeds gezegd, komen tot het invullen van uw wensen en tevredenheid. En net die tevredenheid over de uitvaart is voor ons de grootste voldoening en de beste referentie, maar voor u tevens de beste aanzet tot de rouwverwerking. Want die dag van het afscheid blijft je toch altijd bij.