Beschouwing

 

De ingesteldheid waarmee wij dagdagelijks ons beroep uitoefenen, valt samen te vatten in één zinnetje: “Persoonlijke uitvaartverzorging op mensenmaat“.

 

Wij zijn een kleinschalige familiale onderneming en dat beschouwen wij als onze grootste troef. Het stelt ons in staat om bij élke uitvaart de familie of nabestaanden van begin tot einde zelf te begeleiden, en dat schept een blijvende vertrouwensband.

Het overbrengen van de overledene, de opbaring in ons funerarium, de bespreking, de organisatie en de begeleiding van de uitvaart, … tot en met de eigenlijke kisting van het lichaam: werkelijk álles wordt door ons persoonlijk uitgevoerd, en wordt nimmer gedelegeerd, noch overgelaten aan externe diensten, enkel zo kunnen we blijvend waken over het vlekkeloze verloop van elke uitvaartplechtigheid.

 

Mensen verschillen en wensen zijn dan ook uiteenlopend. Misschien heeft de overledene bij leven zijn of haar laatste wil reeds gedeeltelijk of tot in detail te kennen gegeven. Wij staan dan borg voor een nauwgezette uitvoering. Zoniet, dan beslissen de nabestaanden naar hun beste oordeel. Door een duidelijke informatieverstrekking, maar meer nog door te luisteren naar hun vragen en voorstellen, kunnen wij dan samen een plechtigheid organiseren zoals zij die wensen. Niets meer, maar zeker ook niets minder.

 

Wenst u de overledene te groeten in ons funerarium, dan zullen wij  u persoonlijk ontvangen. Dit blijft ons inziens de aangewezen manier, veeleer dan bijvoorbeeld een  onbeperkte toegang d.m.v. een elektronische kaart. Ook op zondag en feestdagen is er mogelijkheid om uw geliefden te groeten.

 

Een verzorgde uitvaart is het laatste wat je voor je dierbare kan doen. U mag van ons dan ook verwachten dat we de beste zorg besteden aan de overledene, aan u, en aan de uitvaartplechtigheid.

We zijn dan ook te allen tijde 24/24 uur, 7 dagen op 7, telefonisch bereikbaar.

 

Elke overledene blijft  in de eerste plaats een mens en moet met het daaraan verbonden respect  omringd worden. Daarom  zullen wij altijd waken dat onze aanpak niet routineus wordt. Afscheid nemen van een overleden mens is immers een intens menselijk proces. Mét, vóór en dóór mensen.

 

Wij trachten dan ook in de eerste plaats om een warm en hartelijk, ja zelfs gemoedelijk contact te hebben met de nabestaanden. Dus niet de koele begrafenisondernemer met sombere blik en donker pak, waar sommigen wel eens voor vrezen. Wij hebben niet louter oog voor het strikt zakelijke, maar willen u bovenal een helpende hand en een luisterend oor bieden. Aan iemand je verhaal kwijt kunnen kan bijzonder helend en opluchtend werken, en ook daar trekken we dus graag tijd voor uit. Want enkel door te luisteren kunnen we, zoals eerder reeds gezegd, komen tot het invullen van uw wensen en tevredenheid. En net die tevredenheid over de uitvaart is voor ons de grootste voldoening en de beste referentie, maar voor u tevens de beste aanzet tot de rouwverwerking. Want die dag van het afscheid blijft je toch altijd bij.

Rouwcentrum Colmann • Gentse Steenweg 137/A - 9990 Maldegem • Tel. 050/ 71 78 79 • rouwcentrumcolmann@telenet.be

 Colmann © 2014 - Designed by Peter Vernaillen & Artscenic